activiteiten FNV worden opgestart

FNV heeft midden 2021 onderzoek gedaan naar de luchtverversing in haar gebouwen. Het onderzoek is uitgevoerd om de luchtverversing in de gebouwen in beeld te brengen. Met een goede ventilatie is de kans op coronabesmettingen gering. Hoewel het gebouw in Meppel mechanische ventilatie bezit, bleek de luchtverversing in een aantal ruimtes te kunnen worden verbeterd. De verbeteringen zijn begin januari 2022 uitgevoerd, waardoor ook de locatie Meppel weer volledig voldoet aan de FNV eisen. Nu landelijk is besloten de beperkingen te versoepelen verwacht het bestuur van het Lokaal Netwerk dat binnenkort alle activiteiten weer kunnen plaatsvinden in het gebouw.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙