jaarvergadering 5 oktober 2021

Op 5 oktober 2021 heeft het lokaal netwerk haar jaarvergadering in schouwburg Ogterop gehouden. De bijeenkomst werd georganiseerd in schouwburg Ogterop, waar ongeveer 35 leden aanwezig waren. Bij binnenkomst dienden de leden een geldige corona check QR code te laten zien.

Voorzitter Jan Gelderloos opende de vergadering en ging daarna in op de in de afgelopen jaren georganiseerde activiteiten en de beperkingen voor de activiteiten in het afgelopen jaar door het coronavirus.Daarna liet penningmeester Gerard Velthuis zien waar het netwerk haar budget aan heeft besteed. Belangrijkste uitgaven waren de themabijeenkomsten, de jubilarissenvieringen  en de zakagenda. De uitgaven bleven keurig binnen de beschikbare budgetten. Vervolgens informeerde bestuurder Gea Meier de leden over de ontwikkelingen binnen FNV. De bond wil weer groeien en heeft hier diverse acties in voorbereiding. Gerard Velthuis informeerde de leden vervolgens over de activiteiten die de komende maanden worden georganiseerd.

Na de pauze werd een verloting uitgevoerd met het Rad van Avontuur. Veel leden hebben tijdens de verloting een prijs binnengesleept. De bestuursverkiezing werd vervolgens uitgevoerd, maar omdat er buiten het zittende bestuur geen andere kandidaten verkiesbaar waren werd het voltallige bestuur opnieuw gekozen. Na een hapje en drankje sloot de voorzitter de jaarvergadering af.

 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙