weer vrije inloop op donderdagmorgen

Het lokaal Netwerk organiseert weer de vrije inloop in het FNV-gebouw te Meppel. Een keer in de 2 weken kunt u op donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur op de koffie (of thee) bij kaderleden van FNV in onze locatie Heinsiusstraat 121 te Meppel. De kaderleden kunnen u informeren over activiteiten van FNV Zuidwest  Drenthe Noordwest Overijsel, maar ze hebben ook de beschikking over folders, contactinformatie van de spreekuren werk en inkomen, de consulenten belastingservice enz.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙