jaarvergadering 5 oktober 2021

Het Lokaal Netwerk organiseert op dinsdagavond 5 oktober 2021 om 20.00 uur haar jaarvergadering. De bijeenkomst vindt plaats in schouwburg Ogterop te Meppel en is toegankeiijk voor alle leden. Het is de eerste fysieke bijeenkomst van FNV in onze regio sinds in 2020 de coronabeperkingen van kracht werden. Tijdens de avond wordt truggeblikt op de eerder georganiseerde themabijeenkomsten en de in voorbereiding zijnde nieuwe activiteiten. Tevens wordt inzicht gegeven in de uitgaven van het Lokaal Netwerk in de afgelopen jaren. FNV bestuurder mevrouw Meier informeert de leden over de laatste landelijke ontwikkelingen bij FNV. Na de  pauze vindt de statutaire bestuursverkiezing van het Lokaal Netwerk plaats, kandidaten voor het bestuur kunnen zich aanmelden tot 21.00 uur. De aanwezigen kunnen daarna via een verloting een prijs winnen.

Ogterop (Zuideinde 70, 7941 GK Meppel) is goed bereikbaar via het openbaar vervoer, het NS station is binnen loopafstand. BIj de schouwburg is ook voldoende gratis parkeergelegenheid.

Door de van kracht zijnde beperkingen vindt door Ogterop controle plaats bij het betreden zaal. Bij uw komst dient u zich te legitimeren en het vaccinatiebewijs te tonen of de CORONA checkapp of een maximaal 24 uur oud testbewijs (testen voor toegang) te laten zien.

 

 

 

 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙