Jaarvergadering interessant

Afdeling Zuidwest Drenthe/Noordwest Overijssel heeft op 21 april 2008 haar jaarvergadering gehouden in de foyer van schouwburg Ogterop in Meppel. De avond was bijzonder onderhoudend. Tijdens het statutaire deel van de avond informeerde het bestuur de aanwezigen over de diverse activiteiten van het afgelopen en komende verenigingsjaar, na de pauze werd het thema belastingen door een deskundige  gepresenteerd.

De diverse activiteiten van het algemeen bestuur en de diverse groepen van de afdeling werden toegelicht. Daarbij werd het financiele reilen en zeilen besproken.  <presentatie penningmeester> Door het Bondsbestuur zijn forse bezuinigngen ingezet, welke doorwerken naar de afdelingen. De activiteiten komen daardoor onder druk te staan. De via de bezuiningen vrijkomende middelen worden door het Bondsbestuur geinvesteerd in ledenwerving. Doelstelling is dat door ledenbehoud en ledengroei AbvaKabo een krachtige vakbond blijft. Ondanks de bezuinigingen heeft de afdeling in 2007 haar reguliere activiteiten (jaarvergadering, jubilarissendag, bedrijfsbezoeken, bestuursvergaderingen, kaderbijeenkomsten, thema-avond, enz.) kunnen organiseren.  Wel is zuiniger omgegaan met het versturen van post naar de leden. Door vaker mail en deze internetsite te gebruiken kan worden bespaard op de kosten en kunnen de leden op een andere wijze worden geinformeerd en betrokken bij de afdeling. Tijdens de avond bleek dat de aanwezige leden het van belang vinden om de leden voorlopig nog per post uit te nodigen. Tijdens de vergadering heeft het bestuur dit toegezegd.

Tijdens de pauze werd diverse prijzen verloot. Daarna besprak een expert van de FNV-belastingservice de mogelijkheden van de belastingwetgeving in 2007 en 2008. De belangrijkste afrekposten en wijzigingen werden duidelijk toegelicht. Speciale aandacht  werd besteed aan de aftrek van de ziektekosten die nog tot en met 2008 mogelijk is. Na diverse vragen van de geinteresseerde aanwezigen werd de avond tegen 22.30 uur door de voorzitter afgesloten.

 
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙