nieuwsbrief 1e kwartaal

Het lokaal netwerk maakt een keer per kwartaal een nieuwsbrief over de activiteiten en wetenwaardigheden van haar werkgroepen en afdeling senioren.  De eerste nieuwsbrief van 2020 is gereed en verzonden aan de leden. U kunt de nieuwsbrief ook lezen via de volgende link.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙