Verslag bijeenkomst erfrecht

Door FNV Senioren Zuidwest Drenthe – Noordwest Overijssel is op 10 maart in Steenwijk een middag georganiseerd voor haar leden met als onderwerp “(Levens)Testament en Erfrecht. De opkomst was boven alle verwachtingen, ruim 75 leden bezochten de bijeenkomst. Dit keer werd de middag gehouden in Multi Functioneel Centrum (MFC) De Zuidwester in Steenwijk.

De leden werden welkom geheten door de voorzitter, de heer Jan Gelderloos, van de FNV Senioren ZW Drenthe – NW Overijssel. Hij gaf aan dat we het vanmiddag gaan hebben over levenstestamenten- volmachten – erven en schenken. Daar valt soms moeilijk over te praten. Wie kan ons dat beter uitleggen dan een notaris. Vervolgens ging hij in op de volgende activiteiten die er komen gaan.

Hij schetste in het kort hoe de afdeling het e.e.a. in het werkgebied organiseert. Op het afdelingskantoor in Meppel worden spreekuren gehouden waar tal van onderwerpen aan de orde komen. Ook voor belastingformulieren en het aanvragen van zorg- en huurtoeslag kan men daar terecht. Ook zijn twee Contact Persoon Senioren (P.C.S.) actief in het werkgebied. Het werkgebied van FNV ZW Drenthe – NW Overijssel betreft de gemeenten De Wolden, Meppel, Steenwijkerland en Westerveld.

Na deze uiteenzetting gaf hij het woord aan notaris mr. B. Lever. Hij werd welkom geheten en ging in op o.a. wettelijke vererving; voordelen van een testament; het laten beoordelen van het testament; hogere zorgbijdrage; voorkomen van problemen; mogelijkheden van schenken; vrijstelling van schenkbelasting en vrijstelling erfbelasting 2020 en tot slot het levenstestament / volmacht. Nadat, veelal persoonlijke, vragen werden gesteld tijdens de uiteenzetting en beantwoord door de notaris werd de bijeenkomst om ca. 16.00 uur beëindigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


----------------------------------------
Verslaglegging Johan Logtenberg.

Op foto notaris mr. B. Lever
De foto is gemaakt door Johan Logtenberg.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙