bijeenkomst erfecht 10 maart Steenwijk

De afdeling FNV Senioren ZW Drenthe en NW Overijssel heeft de laatste jaren diverse themamiddagen georganiseerd. Gebleken is dat onder de senioren van FNV veel belangstelling is voor het thema (Levens)Testament en Erfrecht.  Daarom heeft het bestuur van de afdeling FNV senioren ZW Drenthe - NW Overijssel Notaris Bart Lever uitgenodigd om u hierover te informeren en voor te lichten. Deze informatiebijeenkomst zal worden gehouden op 10 maart 2020 in het Multicultureel Centrum (MFC) De Zuidwester, Activiteitencentrum “De Korf”, Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk. Aanvang 14.00 uur.  De zaal is open vanaf 13.30 uur. Notaris Bart Lever zal dieper op dit onderwerp ingaan en alles wat hiermee te maken heeft zal hij aan de orde stellen, zoals samenwonen, vruchtgebruik, onterving en wel of geen testament, etc.  Uiteraard is er tijdens de bijeenkomst ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen.  Aanmelding is mogelijk tot maandag 2 maart 2020.  Stuur per mail uw gegevens (naam, adres woonplaats) naar joh.logtenberg@hetnet.nl  of stuur uw gegevens in een enveloppe zonder postzegel naar: FNV Senioren ZW Drenthe – NW Overijssel,  Antwoordnummer 550  9700 WB Groningen. Aanmelding is tevens bevestiging van deelname.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙