uitnodiging jaarvergadering 21/04/08

Alle leden van de afdeling Zuidwest Drenthe zijn van harte welkom op de jaarvergadering op maandag 21 april 2008. De jaarvergadering wordt gehouden in Schouwburg Ogterop te Meppel en start om 20.00 uur.   (uitnodiging)

Overeenkomstig de statuten brengt het Dagelijks Bestuur van de afdeling tijdens de vergadering verslag uit over het verenigingsjaar 2007 en worden de voornemens voor 2008 kenbaar gemaakt. In de pauze wordt een verloting gehouden met diverse interessante prijzen, vervolgens wordt door een deskundige gastspreker het thema 'wijzigingen belastingwetgeving' behandeld. Daarbij zal hij interessante tips voor de handige belastingbetaler gaan aangeven. Uiteraard wordt volop de mogeljkheid geboden om vragen te stellen.

Schouwburg Ogterop is te vinden op het adres Zuideinde 70 te Meppel ( bij het NS station ). Het jaarverslag wordt op verzoek toegezonden (mail), maar is ook tijdens de jaarvergadering in Ogterop te verkrijgen. Het jaarverslag is via de volgende link  te downloaden.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙