Lokaal FNV ZW Drenthe-NW Overijssel huldigt haar jubilarissen

Op 5 oktober 2019 heeft FNV ZW Drenthe - NW Overijssel haar 3e jubilarissenviering gehouden. Vanaf 10.00 uur waren de  van 1 september tot 31 december jubilerende vakbondsleden uitgenodigd om de insignes in ontvangst te nemen. De jubilarissen die voor 1 september jubileerden hebben de insigne eerder dit jaar ontvangen.

Nadat de jubilarissen van koffie/thee met een traktatie waren voorzien opende plaatsvervangend voorzitter Jacob Hartsuiker de bijeenkomst en verwelkomde de jubilarissen. Voorzitter mevrouw Ria Dijkstra was niet in de gelegenheid te openen. Ook een speciaal woord van welkom aan Jan Lutje, Vakbondsbestuurder regio Noord van de FNV. De Vakbondsbestuurder ging o.a. in wat er in deze maanden gebeurde toen de jubilarissen lid werden van de vakbond, n.l. 1994 (25 jaar lid) o.a. Wapenstilstand in Bosnië tussen Servië en Kroatië en de eerste passagiers gaan door de net aangelegde kanaaltunnel. 1979 (40 jaar lid) o.a. Iran wordt een islamitische republiek opgericht en in februari is er sprake van extreme sneeuwval. 1969 (50 jaar lid) o.a. in Januari werd de BTW ingevoerd in plaats van de omzetbelasting. 1959 (60 jaar lid) o.a. op Cuba komt Fidel Castro aan de macht en in Eindhoven loopt het eerste Dafje van de band en in 1949 (70 jaar lid) o.a. Wapenstilstand tussen Israël en Egypte.

Actueel op dit moment zijn de pensioenen. Wij, hebben in Nederland één van de beste pensioenstelsels ter wereld, maar helaas blijft de indexatie achterwege, door de rekenregels.

Onder het genot van een drankje werden daarna de insignes opgespeld door vakbondsbestuurder Jan Lutje. Bij het opspelden van de insignes maakte bestuurslid Johan Logtenberg van Lokaal FNV fotos. Deze zijn te zien via de volgende link: fotojubilarissen

Dit keer bedroeg het aantal aanwezige jubilarissen 37, zij waren als volgt verdeeld: 25 jaar lidmaatschap: 5 jubilarissen; 40 jaar lid: 10 leden; 50 jaar lid: 14 leden, 60 jaar lid: 6 leden en 70 jaar lid, waren 2 leden aanwezig. Aan de jubilarissen die niet aanwezig konden zijn wordt de insigne toegezonden of persoonlijk bij hen thuisgebracht.

Verder waren aanwezig van de werkgroep Jubilarissen Lokaal FNV Zuidwest Drenthe-Noordwest Overijssel Henriette Bouwknegt, Gerard Mulder en Johan Logtenberg. Ook waren enkele partners van de bestuursleden aanwezig.

Na de huldiging genoten de jubilarissen van een uitgebreide lunch. Bij het vertrek ontvingen de jubilarissen en/of hun partner nog een prachtig boeket bloemen. De jubilarissen kunnen terugzien op een geslaagde en gezellige bijeenkomst.

 

Foto en verslaglegging: Johan Logtenberg (namens Lokaal FNV Zuidwest Drenthe-Noordwest Overijssel).

 

 

 

 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙