interessante bijeenkomst pallitatieve zorg en uitvaart op 14 mei

De afdeling FNV Senioren Zuidwest Drenthe-Noordwest Overijssel organiseerde  op 14 mei jl. een voorlichtingsmiddag  over de pallitatieve zorg en uitvaart in de gebouw De Veldkei in Havelte.

 

Namens het bestuur van de FNV afdeling Senioren, Jan Gelderloos, werden de leden van harte welkom geheten, nadat iedereen was voorzien van koffie/thee. Het thema voor vanmiddag is palliatieve zorg en uitvaart. Palliatieve zorg is wanneer er niet meer genezend kan worden behandeld. Het is nog steeds een taboe en men vindt het moeilijk om over de dood te praten. Maar het hoort bij het leven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor dit thema zijn vanmiddag Albi Popken, verpleegkundig specialist bij Icare en Serry Kiers, uitvaartverzorgster van Uitvaarverzorging Kiers, uitgenodigd om dit toe te lichten.

Vervolgens schetst hij in het kort wat het Lokaal Netwerk Zuidwest Drenthe - NW Overijssel doet voor de leden, naast themabijeenkomsten worden o.a. 2x per maand een spreekuur op de 1e en 3e woensdagavond van 19.30 uur – 20.30 uur en 2x per maand op de 2e en 4e donderdag van 10.00 uur tot 14.00 een vrije inloop georganiseerd.

Nadat iedereen van een tweede kopje koffie/thee was voorzien werd het woord gegeven aan Albi Popkens. Aan de hand van een Power Point Presentatie lichte zij het e.e.a. toe met wat  voorbeelden: In 2018 waren er 116.500 nieuwe kankergevallen, waarvan er 44.885 stierven. Aan hartfalen stierven in 2017: 7.689 mensen. Vervolgens ging zij in hoe het is om opgenomen te worden in Hospice Eesinge. Ze hebben daar meerdere kamers. Wie komen daarvoor in aanmerking: Mensen die een ongeneeslijke ziekte hebben; Mensen met nog een korte levensverwachting (doorgaans korter dan 3 maanden); Die zelf kiezen voor opname en sterven in een hospice, maar ook wanneer het thuis “even” niet meer gaar, respijtzorg. De aanmeldingen komen binnen via de huisarts, familie of door de zieke zelf. Dat kan door zelf een afspraak te maken; telefonisch informatie inwinnen; zich laten plaatsen op de wachtlijst; middels een gesprek met een van de coördinatoren of overleg opnamedag vaststellen. Een hospice kan nog heel veel voor u doen. Er wordt gewerkt met deskundig geschoold personeel, ondersteuning door Palliatief Consultatie Team Drenthe een groot aantal geschoolde vrijwilligers. Iedereen leeft op zijn eigen manier en sterven kan door Palliatieve sedatie en Euthanasie als het echt niet meer gaat.

Vervolgens wordt het woord gegeven aan Serry Kiers van Uitvaartverzorging Kiers.

In het kort licht zij haar organisatie toe en neemt ons mee naar drie honderd jaar terug. Dat is na de periode grafheuvels en hunebedden. Of het sterven vroeger anders was dan nu is moeilijk te beantwoorden. Vroeger woonden de ouders op leeftijd bij familie, zeker op het platteland, en werden geholpen door de jongere generatie. Ook de buurt leefde en zorgde mee, het zogenoemde ‘naoberschop’. Op de dag van de uitvaart werd het lichaam in de kist neergelegd en naar de begraafplaats gedragen. Een vrouw droeg men ‘in de hand’, een man werd op de schouders genomen, dus verheven boven het volk. Beide met de voeten vooruit. Of men ging op een platte kar naar het kerkhof, zwartgesluierde vrouwen zittend op de kar rond de kist en de mannen lopend erachter. Als er meer geld te besteden was, werd de rouwkoets gebruikt. Aansprekers met hun steek met veren liepen voorop. Ook het klokluiden behoorde bij één van de rituelen. Na de begrafenis gebruikten de familie en de gasten in het sterfhuis het doden maal. Naast het naoberschop werd geleidelijk aan in de 17e eeuw het verzorgen van de uitvaart vooral een taak van verenigde ambachtslieden, de gilden, die ervoor moesten zorgen dat een overledene begraven werd. Toen rond 1800 deze gilden werden opgeheven ontstonden de eerste begrafenisfondsen. In het begin van de 19e eeuw waren er al professionele uitvaartondernemers, ‘die de zorg uit handen namen’. Uitvaartverzorgers van nu doen er alles aan om de wensen van families en nabestaanden ten aanzien van een uitvaart in vervulling te laten gaan. Veel is mogelijk, niet alles. Een begrafenis of crematie bestaat uit vier onderdelen, nl. het verzorgen van de overledene, het aanzeggen, het afscheid en navisite. Hoe neemt iemand afscheid? Dat kan op verschillende manieren worden gelezen.1e Scheiden als handeling van personen, vaarwel zeggen. 2e Iemand gaat een verre reis maken of gaat emigreren. Dat afscheid is anders dan bij het overlijden van een dierbaar persoon. 3e Een kind gaat voor een langere periode in het buitenland wonen c.q. studeren. Bij het afscheid kun je dan zeggen: Tot ziens, tot volgend jaar.  Als een dierbaar persoon overlijdt is dat toch heel veel anders. Na de pauze kunt u vragen stellen en zal dan indien nodig dieper op de materie ingaan.

Vele vragen werden gesteld en beantwoord. Ook persoonlijke vragen werden beantwoord. Wat kost een begrafenis/crematie? Deze kosten zijn zeer verschillend. Goedkoopste kost het al snel 3 tot 3 ½ duizend euro. Al naar gelang wat je wilt. Aanbevolen wordt het boek “Laat je niet kisten” te lezen. Daarin wordt duidelijk omschreven hoe en wat. Wat wil je wel en wat wil je niet. Vele wensen kunnen worden uitgevoerd! Een basisbedrag van 5.000 euro moet je al snel rekenen voor een “All-in” begrafenis / crematie.  Een voorgesprek bij Kiers Uitvaarverzorging is gratis. Grafrust is minimaal 10 jaar. Grafrecht kun je kopen voor 20, 30 of meer jaren. Op de natuurbegraafplaats in Eext is het voor eeuwig. Op de vraag of er een wachtlijst is bij een Hospice wordt geantwoord dat dan wordt gekeken naar de urgentie. In Drenthe zijn 4 Hospices. Voor Palliatieve Zorg kijk op de website. Daar kun je alles vinden, zowel landelijk als Drenthe.

Vervolgens wordt mevrouw Albi Popken en mevrouw Serry Kiers bedankt door de voorzitter, Jan Gelderloos, voor hun bijdrage en beantwoording van de vele vragen en overhandigt hun een attentie en wenst hun en de mensen in de zaal voor straks een wel thuis.

 Foto en tekst: Johan Logtenberg.

 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙