Vergadering Algemeen Bestuur 18/2/08 vervalt

Door de verhindering van 2 leden van het Dagelijks Bestuur is de geplande vergadering op 18/2/08 van het Algemeen Bestuur van de afdeling afgelast. De eerstkomende vergadering van het Algemeen Bestuur zal nu in maart plaatsvinden. Die vergadering zal ondermeer worden benut voor het bespreken van het concept jaarverslag 2007.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙