huldiging jubilarissen 20 april 2019

Zaterdag 20 april 2019 heeft Lokaal FNV ZW Drenthe-NW Overijssel haar jubilarissen gehuldigd. De jubilarissen kwamen uit de gemeenten De Wolden, Meppel, Steenwijkerland en Westerveld.  De bijeenkomst werd gehouden bij Hotel Restaurant Brinkzicht in Vledder. Vanaf 10.00 uur waren de jubilarissen van FNV ZW Drenthe-NW Overijssel die jubileren van 1 januari tot 30 april 2019 uitgenodigd om de insignes in ontvangst te nemen. De jubilarissen die jubileren later dit jaar worden op een ander tijdstip uitgenodigd.

 

Nadat de jubilarissen van koffie/thee met een traktatie waren voorzien opende plaatsvervangend voorzitter van de werkgroep de heer Jacob Hartsuiker de bijeenkomst en werden de jubilarissen van harte welkom. Helaas was de voorzitter, Ria Dijkstra, niet in de gelegenheid te openen. Ook een speciaal woord van welkom aan Jan Lutje, die tot 2 jaar terug bestuurder van de FNV Senioren was. Na zijn toespraak gaf hij het woord aan de Vakbondsbestuurder Jan Lutje het woord voor een toespraak.

Hij ging terug in de tijd. Wat er in het jaar gebeurde toen de jubilarissen lid werden van de vakbond, n.l. 1994 (25 jaar lid) o.a. de eerste passagiers door de kanaaltunnel, Wapenstilstand in Bosnië tussen Servië en Kroatië; 1979 (40 jaar lid) o.a. Iran wordt een islamitische republiek, in februari extreme sneeuwval en kou in Noord Oost Nederland; 1969 (50 jaar lid) o.a. invoering BTW in plaats van de omzetbelasting, Kerncentrale Dodewaard word in gebruik genomen, Oprichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn; 1959 (60 jaar lid) o.a. in Cuba komt Fidel Castro aan de macht en loopt in Eindhoven het eerste Dafje van de band en 1949 (70 jaar lid) o.a. wapenstilstand tussen Israël en Egypte, ronde tafelconferentie in Den Haag over de soevereiniteit van Indonesië. Op dit moment krijgen de pensioenen de aandacht. Wij, hier in Nederland, hebben één van de beste pensioenen.  Onder het genot van een drankje werden de insignes opgespeld door de Vakbondsbestuurder Jan Lutje. Bij het opspelden van de insignes maakte bestuurslid van Lokaal FNV Zuidwest Drenthe, Johan Logtenberg foto’s, hij heeft overigens ook de tekst van dit bericht opgesteld. Van de werkgroep Jubilarissen was het lid Gerard Mulder aanwezig en van enkele bestuursleden de partners.

Het aantal aanwezige jubilarissen bedroeg 35, als volgt verdeeld: 25 jaar lidmaatschap: 12 jubilarissen; 40 jaar lid: 5 leden; 50 jaar lid: 11 leden en 60 jaar lid: 7 leden. Van 70 jaar lid, 2 personen, kon helaas niemand aanwezig zijn. De jubilarissen die niet aanwezig konden ontvangen de insigne per post of door een bestuurslid thuisgebracht.

Na de huldiging genoten de jubilarissen van een uitgebreide lunch.  Bij het vertrek ontvingen de jubilarissen en/of hun partner nog een prachtig boeket bloemen. De jubilarissen kunnen terugzien op een geslaagde en gezellige bijeenkomst. De fotos van de huldiging zijn te zien via deze link: fotos jubilarissen 201901

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙