zakagenda op

De afgelopen weken heeft het lokaal netwerk veel aanvragen voor de zakagenda 2019 ontvangen. Zelfs meer aanvragen dan waarop gerekend werd. Daarom zijn er door het bestuur extra bijbesteld. Nu zijn alle aanvragen gehonoreerd, maar is de voorraad ook helemaal op.

De agenda wordt nog dit jaar bij de aanvragers thuis bezorgd. Nieuwe aanvragen kunnen niet meer in behandeling worden genomen. 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙