veel belangstelling bijeenkomst keukentafelgesprekken


Op humoristische wijze liet de toneelclub Westerveld op woensdagavond 28 november eerst zien hoe een keukentafelgesprek niet gevoerd moet worden. Daarna lieten ze wel zien hoe het moest. De grote zaal van cultuureel centrum De Plataan in Meppel was tijdens de themabijeenkomst WMO keukentafelgesprekken met 70 belangstellenden goed gevuld. 

Na de pauze konden vragen door de aanwezigen worden gesteld aan Jaschka Wassens (WMO Consulent) en Sonja Zuur (FNV). Op de vraag hoe het zit met hulpmiddelen werd geantwoord dat dat verschillend per gemeente is en hiervoor geldt dan ook nog een eigen bijdrage. De eigen bijdrage voor de zorg is landelijk gelijk, namelijk € 17,50 per 4 weken, ongeacht inkomen van betrokkene. Wat de huishoudelijke hulp wel of niet mag is afhankelijk van de contracten met de zorgleveranciers. Of er kosten zijn verbonden aan een cliëntondersteuner was het antwoord van de FNV: nee. Ook werd gevraagd of het mogelijk is dat bijvoorbeeld een toewijzing van 2 uur per week gespaard kan worden voor 4 uur per 2 weken. Dit schijnt wel te kunnen.

De belangstellenden kregen tijdens de bijeenkomst en bij het verlaten van de zaal nog een aantal tips van FNV mee waarmee rekening kan worden gehouden bij de gesprekken. 

 

 

 

 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙