verslag themamiddag ouderenmishandeling 12/11

Bijna 40 FNV Senioren bezochten de voorlichting “Ouderen mishandeling. De afdeling FNV Senioren Zuidwest Drenthe / Noordwest Overijssel organiseerde op 12 november jl. een  voorlichtingsbijeenkomst hierover. Nadat de aanwezigen waren voorzien van koffie/thee werd de bijeenkomst geopend door de voorzitter van deze afdeling, de heer Jan Gelderloos. Hij schetste in het kort wat de afdeling doet voor haar leden.

 

Nadat iedereen van een tweede kopje koffie/thee was voorzien werd het woord gegeven aan Else Nobel, voorlichtster van de PCOB. Zij deed haar presentatie middels filmpjes en PowerPoint. Zij begon met het verhaal van Marie Stoffels en acteerde hoe het vaak gaat in de praktijk. Naar schatting worden jaarlijks ongeveer 200.00 ouderen het slachtoffer van verschillende vormen van ouderenmishandeling. Wat is ouderenmishandeling. Daarvan gaf zij verschillende voorbeelden. Dat kan zijn: Lichamelijk; Psychisch; Verwaarlozing; Financiële uitbuiting en Seksueel misbruik. Wie zijn die plegers? De helft door (klein)kinderen, een derde door de (ex)partner en de rest door andere familieleden, buren en anderen. Nadat enkele vragen werden beantwoord werd een korte pauze ingelast.

Na de pauze werd een filmpje vertoond hoe een kleinzoon zijn Opa (mis)behandelde. Om het te geloven moet je het zien! In de praktijk komen schrijnende gevallen voor! De ouderen weten dat het niet goed is, maar zijn bang om het te zeggen straks zien ze niemand meer…..alleen nog de thuiszorg! Ook denken ze vaak dat niemand meer om hun bekommerd! Ook een veel gehoorde opmerking is dat hun zoon/dochter alle thuiszorg hebben opgezegd, zijn/haar schoondochter helpt wel! Waar moet het worden gemeld, als men denkt dat ouderen worden mishandeld? Dat kan bij Maatschappelijk Werk; Welzijn; Huisarts; Wijkverpleegkundige, Vertrouwenspersoon; Wijkagent. Zie voor verdere informatie www.vooreenveiligthuis.nl. Veilig thuis is er voor iedereen. Elke provincie heeft een advies- en meldpunt, huiselijk geweld en kindermishandeling. Tot slot komt mevrouw

Else Nobel nog kort eventjes terug waar zij is begonnen het verhaal van Marie Stoffels. STOP huiselijk geweld en verwijst naar de website voor een veilig thuis! Vervolgens wordt mevrouw Else Nobel bedankt door de voorzitter, Jan Gelderloos, voor haar duidelijke uitleg en overhandigd haar een mooie bos bloemen en wenst haar en de mensen in de zaal voor straks een wel thuis.


Foto en tekst: Johan Logtenberg.
 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙