Vergadering Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de afdeling heeft op 21 januari haar eerste vergadering in 2008 gehouden. Een belangrijk deel van de vergadering werd besteed aan de nieuwe invulling van de bezuinigingsvoorstellen van het Bondsbestuur. In eerdere instantie zouden de afdelinginkomsten met ca. 40% worden verminderd. Door een besluit van de Bondsraad diende het Bondsbestuur dit voorstel in te trekken. In een nieuw voorstel stelt het Bondsbestuur nu voor de bezuiniging gefaseerd door te voeren. De afdeling is van mening dat indien te ver wordt bezuinigd zij onvoldoende activiteiten voor de leden kan organiseren. Dit heeft een ongewenste impact op het ledenbehoud en de ledenwerving. De vertegenwoordigers van de afdeling in de Bondsraad zullen daarom gaan voorstellen de bezuinigingen op de afdelingen te beperken tot ca. 15%.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙