bijeenkomst keukentafelgesprekken 28/11 Meppel

 

Heeft u zorg of ondersteuning nodig om thuis te kunnen blijven wonen? Uw gemeente heeft budget via de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om de zorgvraag te bepalen voert de gemeente keukentafelgesprekken met zorgvragers. Bij cliënten, mantelzorgers en gemeenten is er nog steeds veel onduidelijkheid over wat wel en niet mag bij keukentafelgesprekken. Heeft u als cliënt recht op een verslag van het gesprek, mag u iemand meenemen, hoe zit het met uw medisch dossier en een eigen bijdrage. FNV ZW Drenthe/NW Overijssel wil zorgen voor antwoorden op deze en andere vragen. Dat doen we op een bijzondere manier. We laten eerst zien hoe een gesprek gaat en vervolgens vertellen (praktijk)deskundigen over de spelregels. Daarna is er ruimte voor uw mening en vragen.

De thema-avond keukentafelgesprekken vindt plaats op woensdag 28 november in multifunctioneelcentrum De Plataan, Vledderstraat 3F te Meppel. De avond start om 20.00 uur en is vrij toegankelijk. Bij de Plataan is parkeergelegenheid, maar het gebouw is ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer (10 minuten lopen vanaf het station).

Aanmelden: U dient zich vooraf aan te melden, bij voorkeur per E-mail bij joh.logtenberg@hetnet.nl, (dit voor de catering) of stuur een briefje naar FNV ZW Drenthe /NW Overijssel, antwoordnummer 550 te 9700 WB Groningen met opgave van het aantal personen met vermelding of u wel of geen lid bent van de FNV. De toegang is gratis! (Ook voor niet leden).

 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙