jubilarissenviering Zuidwest Drenthe najaar

 

Op zaterdag 13 oktober 2018 heeft Lokaal FNV ZW Drenthe / NW Overijssel jubilarissen gehuldigd. Dit keer in de 2e helft 2018 jubilerenden ,leden uit de gemeenten De Wolden, Meppel en Westerveld. De bijeenkomst werd gehouden bij Hotel-Restaurant Brinkzicht in Vledder. Nadat de jubilarissen van koffie/thee waren voorzien opende Jacob Hartsuiker de bijeenkomst  namens het Afdelingsbestuur en de werkgroep Jubilarissen. 

Ook de overige leden van de werkgroep werden van harte welkom geheten, t.w. Johan Logtenberg (hij maakte de foto’s van de huldigingen) en Henk Donker. Na zijn toespraak gaf de heer Hartsuiker hij het woord aan de Vakbondsbestuurder van regio Noord, Johan Weijenberg. Hij ging o.a. in op wat er gebeurde in het jaar dat de jubilarissen lid werden in 1993 (25 jaar lid); 1978 (40 jaar lid) 1968 (50 jaar lid); 1958 (60 jaar lid) en 1948 (70 jaar lid).

De vakbondsbestuurder gaf aan dat er is iets goed mis op de arbeidsmarkt. De werkgevers maken de laatste jaren forse winsten, maar werknemers en gepensioneerden zien daar niets van terug. We komen uit een lange periode van crisis. Gepensioneerden wachten al jaren tevergeefs op indexatie van de pensioenen. Zij hebben daarmee de rekening van de crisis in belangrijke mate gevoeld. Dat moet anders en kan anders. Kunstmatig is de laatste jaren de rente laag gehouden door de Europese Centrale Bank. Dat is goed nieuws voor jonge mensen die een hypotheek nodig hebben maar slecht nieuws voor de gepensioneerden. Daarom is het de hoogste tijd voor een betere waardering van de werkenden. Ook voor de gepensioneerden is van alles aan de hand. De FNV vindt dat het nu het moment is om daar ook iets aan te doen. Ook met de verhoging van de AOW leeftijd gaat het veel te snel. Het kabinet roept dat dit jaar de koopkracht voor iedereen stijgt, maar dat klopt niet. Met name de pensioenuitkeringen zijn de laatste 10 jaar niet aangepast.

Na de toespraak werden onder het genot van een drankje de insignes opgespeld door de Vakbondsbestuurder. Bij het opspelden van de insignes maakte bestuurslid van Lokaal FNV Zuidwest Drenthe, Johan Logtenberg, foto’s, deze kunt u via deze link bekijken. Het aantal aanwezige jubilarissen bedroeg 45 en als volgt verdeeld: 25 jaar lidmaatschap: 14 jubilarissen; 40 jaar lid: 14 leden; 50 jaar lid: 10 leden; 60 jaar lid: 5 leden en 70 jaar lid 2 leden. Daar werd extra aandacht aan geschonken. Zij ontvingen naast hun insigne een oorkonde. Bij de jubilarissen die niet aanwezig konden zijn, wordt de insigne toegezonden of thuis gebracht. 
Na de huldiging genoten de jubilarissen van een uitgebreide lunch. Bij het vertrek ontvingen de jubilarissen of hun partner nog een prachtig boeket bloemen. De jubilarissen kunnen terugzien op een zeer geslaagde en gezellige bijeenkomst.

bericht en foto Johan Logtenberg

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙