bijeenkomst thuiszorg goed gewaardeerd

FNV Zuidwest Drenthe /Noordwest Overijssel heeft op woensdagavond 16 mei een bijeenkomst over de thuiszorg in de Buddingehof te Ruinerwold georganiseerd. In de zaal waren ongeveer 70 geïnteresseerden aanwezig. Inleidingen werden verzorgd door Maureen van der Pligt, onderhandelaar namens FNV bij de CAO’s in de zorg, Mirjam Pauwels wethouder van de gemeente De Wolden en de dames M. Nijmeijer en A. Kruithof van Icare.
 
Volgens Maureen van der Pligt doet de gemeente De Wolden het goed, maar bij diverse gemeenten zijn nog flinke verbeteringen te behalen m.b.t. de contracten naar de aanbieders, kostbare aanbestedingsprocedures, keukentafelgesprekken, kwaliteit van de zorg, eigen bijdrage, enz. zijn vaak onder de maat. Maureen vertelde dat de gemeenten in totaal vorig jaar bijna 1.3 miljard hebben overgehouden van de zorg. Een deel stopt dit in de algemene middelen. Mirjam Pauwels informeerde daarna de aanwezigen over hoe De Wolden de zorg organiseert. De raad van De Wolden heeft opdracht gegeven aan het college om een acceptabel niveau zorg aan te bieden. De gemeenteraad heeft een onafhankelijke ombudsvrouw ingesteld, ook kunnen de cliënten bij een keukentafelgesprek een eigen ondersteuner meenemen. Daarmee worden de rechtvaardige behandeling van de cliënt geborgd. Verwacht wordt dat de zorg de komende jaren duurder wordt. De Wolden heeft het afgelopen jaar ook budget overgehouden maar heeft dit gereserveerd in een bestemmingsreserve. Vooral op het gebied van de jeugdzorg stijgen de kosten. Mevrouw Pauwels zou de verantwoording van de zorgmiddelen eenvoudiger willen maken, het kost voor de gemeente nu veel tijd en geld. De beide dames van Icare vertelden dat zij goede zorg willen aanbieden bij hun cliënten, maar dat hier niet altijd de ruimte voor is in de normen. Naast de zeer uiteenlopende uitvoerende taken wordt ook een sociale rol verwacht door de cliënten. Via een kort filmpje lieten zij zien wat Icare voor de cliënten allemaal kan oppakken.
 
 
 
Na de pauze zorgde de heer Andries Ophof voor een discussie tussen de inleiders en de zaal. Naast een aantal stellingen, zoals waar moeten we beginnen als we een zorgvraag hebben; waar hebben wij recht op; Wat is een PGB; Wat is een keukentafel gesprek, enz. ging hij in op vragen uit de zaal. Duidelijk werd dat er grote verschillen zijn in de eigen bijdragen die worden gevraagd door de diverse gemeenten. Dat er veel medewerkers over de vloer komen bij de cliënten en dat de verhouding kosten/kwaliteit beter kan en dat sprake is van een hoge werkdruk bij de zorgverleners. Ook de informatie over de mogelijkheden en de communicatie door de gemeenten met de cliënten is niet altijd optimaal. Ook hierbij bleek dat de in de zaal aanwezige inwoners uit De Wolden positief waren over hun gemeente.
 
De aanwezigen vulden een enquêteformulier in na afloop van de bijeenkomst. Uit de enquête bleek dat alle sprekers bijzonder goed gewaardeerd werden door de aanwezigen. Voorzitter van FNV Zuidwest Drenthe / Noordwest Overijssel, de heer Jan Gelderloos, dankte om 22.15 uur de inleiders voor hun inbreng en de heer Ophof voor zijn goede begeleiding van de discussie waarna Gerard Velthuis de inleiders nog een prachtig boeket bloemen uitreikte.
 


 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙