FNV belastingservice

 '......eenvoudiger kunnen we het niet maken..........'  horen we regelmatig op de reclame. Maar het invullen van het T, P of E-biljet is (soms)  toch best wel complex. Daarom helpen deskundigen van de FNV-belastingservice AbvaKabo-leden bij het invullen van het aangifteformulier. De Belastingservice is ISO-gecertificeerd en heeft in 2007 in ruim 2 maanden tijd voor meer dan 250.000 FNV-leden de aangifte verzorgd. Daarmee is deze dienst van de FNV de grootste belastingsadviseur.

Binnen de afdeling Zuidwest Drenthe / Noordwest Overijssel zijn meerdere FNV-invuladressen aanwezig. Begin 2008 is het druk bij de FNV-belastingservice. Afdeling Zuidwest Drenthe / Noordwest Overijssel wil u daarom aanraden bijtijds een afspraak in uw omgeving te maken via het aangegeven telefoonnummer.
      

Zie ook website: fnv belastingservice

Wat u mee moet brengen als u de aangifte laat invullen:
Het bewijs van lidmaatschap van AbvaKabo. De kopie van uw aangifte met de bijlagen. De aangifte met toelichting en / of de aangiftediskette. Als uw aangifte vorig jaar met de computer is verzorgd: uw elektronische handtekening.

Alle documenten die u in het afgelopen jaar heeft ontvangen van de belastingdienst, zoals: correctiebrieven, voorlopige en definitieve aanslagen en beschikking voorlopige teruggave.
* Belangrijke data ivm: samenwonen, huwelijk, overlijden.
* Alle overzichten van inkomsten over het afgelopen jaar van uzelf en van uw echtgenoot of partner: jaaropgaven van salaris, uitkeringen, pensioenen en overzichten van bijverdiensten
* Overzichten van de gemaakte kosten voor uw bijverdiensten
* Neem vooral ook uw Zorgpolis en beschikking Zorgtoeslag mee
* Uw laatste loonstrook
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙