huldiging jubilarissen 1e halfjaar 2018

Op zaterdag 14 april 2018 heeft Lokaal FNV Zuidwest Drenthe / Noordwest Overijssel haar jubilarissen gehuldigd. De jubilarissen kwamen uit de gemeenten De Wolden, Meppel en Westerveld. De bijeenkomst werd gehouden in Hotel-Restaurant Brinkzicht in Vledder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 10.00 uur waren de jubilarissen van FNV Zuidwest Drenthe die jubileren van 1 jan tot 30 juni 2018 uitgenodigd om de insignes in ontvangst te nemen. De jubilarissen die jubileren van 1 juli t/m 31 december, worden in het 2e halfjaar gehuldigd. De jubilarissen uit de gemeente Steenwijkerland worden op 22 september a.s. gehuldigd.

Nadat de jubilarissen van koffie/thee waren voorzien opende Jacob Hartsuiker de bijeenkomst en verwelkomde de jubilarissen, namens het Afdelingsbestuur en de werkgroep Jubilarissen. Leden van de werkgroep (Johan Logtenberg, Henk Donker en Gerard Mulder) werden tevens van harte welkom geheten. Laatstgenoemde was zelf ook een van de jubilarissen, nl. 50 jaar lid. Na zijn toespraak gaf de heer Hartsuiker het woord aan vakbondsbestuurder regio Noord, Johan Weijenberg.

Hij ging o.a. in wat er gebeurde in het jaar dat de jubilarissen lid werden in 1993 (25 jaar lid); 1978 (40 jaar lid) 1968 (50 jaar lid); 1958 (60 jaar lid) en 1948 (70 jaar lid). De economie trekt aan maar het blijft bar en boos op de arbeidsmarkt. Daarom is het de hoogste tijd voor een betere waardering van de werkenden. Ook met de AOW en de pensioenen is van alles aan de hand. De FNV vindt dat het nu het moment is om daar ook iets aan te doen. Ook met de verhoging van de AOW leeftijd gaat het veel te snel. Het kabinet roept dat dit jaar de koopkracht voor iedereen stijgt, maar dat klopt niet. Met name de

pensioenuitkeringen zijn de laatste 10 jaar niet aangepast.

Onder het genot van een drankje werden daarna de insignes opgespeld door de vakbondsbestuurder. Het aantal aanwezige jubilarissen bedroeg 46 en als volgt verdeeld: 25 jaar lidmaatschap: 14 jubilarissen; 40 jaar lid: 13 leden; 50 jaar lid: 13 leden en 60 jaar lid: 5 leden. Een lid was 70 jaar lid (navolgende foto), aan hem werd een oorkonde uitgereikt. Ook was hij deze dag jarig en daar werd ook extra aandacht aan geschonken. Aan de jubilarissen die niet aanwezig konden zijn wordt de insigne toegezonden of persoonlijk bij hen thuis gebracht. Na de huldiging genoten de jubilarissen van een uitgebreide lunch. Bij het vertrek ontvingen de jubilarissen of hun partner nog een prachtig boeket bloemen.De jubilarissen kunnen terugzien op een geslaagde en gezellige bijeenkomst.

Van het opspelden van de insignes zijn foto’s gemaakt zijn te zien via de volgende link foto.

Voor een foto in een hoge resolutie stuurt u een mail met de pagina en positie foto op de pagina naar bestuur@zuidwestdrenthe.nl
 

Verslaglegging en fotos Johan Logtenberg.  

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙