kies voor sociaal beleid op 21 maart

Beïnvloed 21 maart 2018 de samenstelling van uw gemeenteraad, stem op sociaal beleid.

 

FNV heeft een 10 puntenplan opgesteld voor meer sociaal beleid bij de gemeenten. De 10 punten:

- aanbesteden doe je sociaal
- méér echte banen
- geen onnodig flexwerk bij gemeenten
- voor een goede sociale werkvoorziening
- duurzame garantiebanen
- stop werken zonder loon en verdringing van betaald werk
- iedereen gelijk met of zonder uitkering
- lees, schijf, reken
- goede voorzieningen
- geen kind in armoede

Meer uitleg over het 10 puntenplan gemeenten lees je via de volgende link: 10puntenplan

FNV Zuidwest Drenthe / Noordwest Overijssel heeft de politieke partijen vorig najaar gevraagd bij het opstellen van de verkiezingsprogramma’s rekening te houden met het 10 puntenplan. Een aantal partjen hebben bij ons aangeven volledig in te stemmen met het 10 puntenplan. Van de andere partijen hebben wij de verkiezingsprogramma’s getoetst en onderzocht wat zij belangrijk vinden.

De top 3 per gemeente van de partijen die volgens ons rekening hebben gehouden met het 10 puntenplan en daarmee kiezen voor sociaal beleid:

 

Gemeente top 3 sociaal beleid
De Wolden

- Christenunie
- Groen Links
- CDA

Westerveld

- PvdA
- Gemeentebelangen
- D66/Groen Links

Steenwijkerland

- PvdA en Christenunie
- D66

Meppel  - SP
- Christenunie
- Groen Links 

 

 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙