zakagenda 2018

Leden van FNV Zuidwest Drenthe en Steenwijkerland kunnen op verzoek een zakagenda voor het jaar 2018 krijgen. Wilt u de zakagenda ontvangen, stuur dan een brief zonder postzegel naar het FNV lokaal netwerk, antwoordnummer 419 7940 WB Meppel of een mail naar bestuur lokaal netwerk. Om de agenda’s tijdig te kunnen bestellen ontvangen wij uw bericht graag voor 15 november 2017. U ontvangt de zakagenda in de loop van december. 

 

Graag in uw brief of mail de volgende gegevens vermelden:

lidnummer:

naam: 

adres:

postcode en plaats

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙