voorlichtingsbijeenkomst AOW 7/11/17

Afbeeldingsresultaat voor aow

Werkgroep Senioren Zuidwest Drenthe organiseert op 7 november a.s. in De Veldkei te Havelte (adres Veldkamp 77 7971 BX Havelte. Tel. 085 – 273 1444) een voorlichtingsmiddag over de AOW. 

We hebben een deskundige van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bereid gevonden om op deze middag een presentatie/voorlichting te geven over de AOW, OverbruggingsRegeling (OBR); Aanvullende Inkomens-voorziening Ouderen (AIO) en wat verder aan de orde zal komen.Ook zal er voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen. Het programma begint om 14.00 uur en zal omstreeks 16.00 uur worden beëindigd.Het wordt op prijs gesteld dat u zich vooraf aanmeldt. Dat kan door onderliggend antwoordstrookje in te vullen en zonder postzegel te zenden aan Lokaal FNV ZW Drenthe, T.a.v. Werkgroep Senioren, Antwoordnummer 419, 7940 WB Meppel of (voorkeur) aan te melden per mail bij de secretaris van de werkgroep Senioren: joh.logtenberg@hetnet.nl 

Antwoordstrook themamiddag AOW 7 november a.s. Havelte.
Naam:…………………………………komt met .… (aangeven met hoeveel personen)
Adres:……………………………………………………………………
Postcode en plaats: ………………………………………………………

 

 

 

  

 

 

 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙