jubilarissenviering Steenwijkerland

 Zaterdag, 23 september zijn de jubilarissen gehuldigd van Lokaal FNV Steenwijkerland. De bijeenkomst werd gehouden in de Meenthe te Steenwijk.

Vanaf 10.00 uur waren de jubilarissen uitgenodigd om de insignes in ontvangst te nemen. Nadat de jubilarissen van koffie/thee waren voorzien opende Ria Dijkstra de bijeenkomst. Na haar toespraak gaf zij het woord aan de vakbondsbestuurder de heer Jacob Plat. In zijn toespraak ging hij o.a. in op de actualiteit van aflopen Prinsjesdag. De werkgevers willen best meer loon geven aan hun werknemers, maar dat moest dan komen via vermindering van de belastingen. Het FNV wil 3½ tot 5% loon erbij. Onder het genot van een drankje werden daarna de insignes opgespeld door de vakbondsbestuurder. Bij het opspelden van de insignes maakte bestuurslid van Lokaal FNV Zuidwest Drenthe, Johan Logtenberg fotos, De fotos kunnen vanaf eind september worden bekeken op deze site tabblad foto.

Het aantal aanwezige jubilarissen bedroeg 35 en als volgt verdeeld: 25 jaar lidmaatschap: 10 jubilarissen; 40 jaar lid: 8 leden; 50 jaar lid: 12 leden; 60 jaar lid: 6 leden. 1 lid was 70 jaar lid en daar werd extra aandacht aan geschonken.

Aan de jubilarissen die niet aanwezig konden zijn wordt de insigne toegezonden of persoonlijk bij hen thuis gebracht. Verder waren aanwezig van Lokaal FNV Zuidwest Drenthe Jan Gelderloos, Henk Donker, Jacob Hartsuiker en Gerard Mulder. Ook van de bestuursleden waren enkele partners aanwezig.

Na de huldiging genoten de jubilarissen van een uitgebreide lunch. Bij het vertrek ontvingen de jubilarissen of hun partner nog een prachtig boeket bloemen. De jubilarissen kunnen terugzien op een geslaagde en gezellige bijeenkomst.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙