nieuw mailadres

Het oude mailadres van het lokale netwerk is per 29/6/2017 vervallen. Het netwerk is nu per e-mail bereikbaar via bestuur@zuidwestdrenthe-fnv.nl

Dus vervang svp in uw contactgegevens het mailadres van het lokale netwerk om ons te bereiken. 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙