steenwijkerland

Op initiatief van de vakbondsbestuurders Wilco Veldhorst (FNV Oost) en Freek Homan (FNV Noord) is het bestuur van Lokaal Zuidwest Drenthe in gesprek gegaan met kaderleden uit Steenwijkerland. Het is tot dusver nog niet gelukt om een lokaal netwerk in Steenwijkerland op te richten. Reden voor de vakbondsbestuurders om een (vergaande) samenwerking van de kaderleden uit Steenwijkerland met het Lokaal Netwerk Zuidwest Drenthe te stimuleren.

De leden in de gemeente Steenwijkerland zijn inmiddels geïnformeerd over de ontwikkeling. Zij worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten in Zuidwest Drenthe en voor de jubilerende leden wordt binnenkort een jubilarissenviering in de Meente georganiseerd.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙