bijeenkomst erfrecht 21/2/17 Meppel drukbezocht

De werkgroep senioren van FNV Lokaal Netwerk Zuidwest Drenthe heeft op dinsdag 21 februari 2017 in zalencentrum De Poele,  te  Meppel een themamiddag georganiseerd over het erfrecht  en testament.  

De bijeenkomst werd goed bezocht door ca. 130 geinteresseerden (leden met partners).  Na een inleiding door voorzitter Jan Gelderloos over de opbouw en activiteiten van het lokale netwerk informeerde notaris mr. Bart Lever de aanwezigen  over de wettelijke vererving, voordelen  van een testament en de hogere zorgbijdragen.

Na afloop werd via een enquete de waardering van de bijeenkomst en mogelijke volgende onderwerpen voor een bijeenkomst onderzocht. De sprekers, zaal en faciliteiten werden door de aanwezigen als bijzonder goed gewaardeerd. Als volgende onderwerpen scoorde pensioenen en WMO erg hoog. Het lokaal netwerk gaat aan de slag met de uitkomsten van de enquete. 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙