bijeenkomst sociaal beleid verslag

Op 30 november heeft het Lokaal Netwerk haar bijeenkomst sociaal beleid Zuidwest Drenthe georganiseerd in cultureel centrum de Plataan in Meppel. Ongeveer 60  belangstellenden waren aanwezig.  Na een inleiding door de heer Jan Gelderloos over het lokale netwerk, informeerde Gerard Velthuis de aanwezigen over de decentralisaties naar gemeenten in het sociaal domein en werden de aandachtspunten in beeld gebracht.

De beide inleidingen vindt u hierna netwerk  en sociaal beleid

Na de pauze werd onder leiding van Andries Ophof door wethouder van de gemeente Westerveld Erik van Schelven  en FNV deskundige Arnoud Hoogsteen gediscussieerd over het sociale beleid in de gmeenten. Tijdens de discussie werden een aantal speerpunten geformuleerd. De speerpunten worden later op deze site gepresenteerd. Het Lokaal Netwerk gaat de speerpunten aan de gemeenten Meppel, Westerveld en De Wolden voorleggen en vragen   om hier bij haar beleid rekening mee te gaan houden.

 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙