nieuwsbrief BLG SW Reestmond

De bedrijfsfsledengroep van het SW bedrijf Reestmond heeft een nieuwsbrief gemaakt. In de nieuwsbrief staat informatie over de komende OR verkiezingen bij Reestmond. De nieuwsbrief kunt u lezen door op de volgende link te klikken: nieuwsbrief

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙