bijeenkomst sociaal beleid!

Op woensdag 30 november organiseert Lokaal FNV Zuidwest Drenthe in multifunctioneelcentrum De Plataan in Meppel een bijeenkomst over zorg en inkomen. Onder leiding van een discussieleider gaan wethouder Erik van Schelven, Arnoud Hoogsteen (deskundige FNV) en regionale politici in gesprek over het sociale beleid van de gemeenten in Zuidwest Drenthe. 

Onderwerpen die aan de orde komen: werken zonder loon, gemeentelijke zorgbudgetten, inkomentoeslagen, WMO maatwerkvoorzieningen, tegemoetkoming mantelzorgers, enz. De gemeenteraad bepaald de kaders van het sociale beleid waar de clienten mee te maken krijgen. U krijgt op de avond informatie hoe de kaders richting geven aan het sociale karakter van de gemeente. Na de forumdiscussie is er gelegenheid voor het stellen van vragen en geven van meningen.

Intentie is om vanuit deze avond input te leveren voor extra aandacht voor het sociale beleid in de gemeenten Meppel, De Wolden en Westerveld. Draagvlak door uw aanwezigheid en mening zijn van belang.

U bent van harte welkom, koffie en een consumptie komen voor rekening van Lokaal FNV. De avond heeft een openbaar karakter, FNV-leden ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Reserveer alvast in uw agenda: 30 november - 20.00 uur - De Plataan - FNV - sociaal beleid!

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙