Zakagenda 2008

De afgelopen jaren heeft de afdeling de AbvaKabo-agenda naar alle leden toegezonden. In verband met gewijzigd beleid kunnen de agenda's 2008 dit jaar niet meer worden verzonden met AANEEN. Door budgettaire beperkingen is toezending op een andere wijze aan alle leden voor de afdeling niet mogelijk. De zakagenda's 2008 worden daarom dit jaar alleen op aanvraag toegezonden. U kunt aangeven of u de agenda 2008 wenst te ontvangen. Dit kunt u kenbaar maken door een briefje te zenden aan de afdeling (adres Kleine Oever 2 7941BK Meppel) of een mail te sturen aan meppel@abvakabo.nl. De zakagenda wordt dan toegezonden in de 3e week van december 2007. Ook is het mogelijk de zakagenda 2008 af te halen tijdens de spreekuren van onze vakbondsconsulenten sociale zekerheid in Hoogeveen en Meppel. In Hoogeveen (adres: Beukemastraat 8b) is de consulent aanwezig op woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en donderdagvond van 19.00 tot 21.00 uur. In Meppel (adres: Kleine Oever 2) is de consulent aanwezig op de 1e en 3e dinsdagmiddag van de maand van 14.30 tot 16.30 uur.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙