promotie netwerk

Op donderdagavond 25 augustus heeft FNV Lokaal Netwerk Zuidwest Drenthe deelgenomen aan de optocht van Donderdag Meppeldag. Meppel heeft een centrumfunctie in de regio van het netwerk. De jaarlijkse optocht wordt door veel toeschouwers uit de regio Zuidwest Drenthe bezocht. Met de deelname aan de optocht wordt de bekendheid van het netwerk in de regio vergroot.

Met de versierde FNV camper, een aantal bestuursleden en het eigen "promotieteam LN ZWD" werd samen met bijna andere 50 versierde, reclamewagens en muziekkorpsen deelgenomen aan de optocht door de binnenstad. Aan de toeschouwers werden de nodige kralen en spiegels (folders, pennen, wiwa muntjes en ballonnen) uitgereikt. Een geslaagde actie die FNV in onze regio weer op goed de kaart heeft gezet !!

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙