seniorenwerkgroep opgericht

Op maandagmiddag 25 april werd de oprichtingsvergadering van de werkgroep senioren FNV Zuidwest Drenthe gehouden. Ongeveer 35 FNV seniorleden uit de gemeenten Meppel, Westerveld en De Wolden waren bijeen in Darp.  Na de opening door voorzitter Jan Gelderloos informeerden vakbondsbestuurder Jan Lutje en sectorraadvoorzitter Gerrit Derks de aanwezigen over de verenigingsstructuur en de rol van de werkgroep. De werkgroep senioren gaat de collectieve  en individuele belangen behartigen van de FNV seniorleden in de regio. Hiervoor worden diverse activiteiten en inititiatieven voorbereid en opgepakt door de werkgroep. De aanwezige leden stemden in met de oprichting en de kandidaten voor het bestuur van de werkgroep.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙