verkiezingen bestuur lokaal netwerk

Het voorlopige bestuur van FNV Zuidwest Drenthe gaat de eerste bestuursverkiezingen van het lokale netwerk houden op maandagavond 26 september 2016. De avond wordt gecombineerd met het zeer actuele thema participatiewet. Inmiddels zijn een aantal bekende sprekers gevonden die de aanwezigen informeren over de gevolgen en aandachtspunten van de wet. De participatiewet heeft gevolgen voor o.a. de werknemers en deelnemers van de SW-bedrijven, maar ook voor de instroom van inwoners met een indicatie. De avond wordt in de zaal de Engelenbak in schouwburg Ogterop gehouden. Ogterop is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en bij de schouwburg is voldoende parkeergelegenheid. Meer informatie over de avond volgt op korte termijn!

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙