spreekuren

Het netwerk zuidwest Drenthe organiseert op de 1e en 3e dinsdag van de maand haar spreekuur. Het spreekuur vindt plaats in het FNV-gebouw aan de Kleine Oever 2 te Meppel van 14.30 tot 16.30 uur. De vakbondsconsulent van het netwerk is dan beschikbaar voor de leden van FNV met vragen over o.a. lidmaatschap, werk en inkomen. Het netwerk onderzoekt de mogelijkheden om op meer locaties (in de gemeente Westerveld en De Wolden) een spreekuur te organiseren.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙