spreekuren FNV Zuidwest Drenthe

De voormalige afdeling Zuidwest Drenthe/Noordwest Overijssel van Abvakabo organiseerde spreekuren in Meppel, Hoogeveen en Steenwijk. Door de oprichting van FNV lokale netwerken zijn nieuwe werkgrenzen voor de netwerken afgesproken. Het FNV netwerk Zuidwest Drenthe heeft als werkgebied De Wolden, Westerveld en Meppel. De spreekuren  van Abvakabo in Steenwijk en Hoogeveen worden voortaan door andere lokale netwerken georganiseerd. Met onmiddelijke ingang vervallen deze AbvaKabo spreekuren. FNV lokaal Zuidwest Drenthe continueert het spreekuur in Meppel. Dit spreekuur wordt verzorgd  door vakbondsconsulent Edwin Dufour. In de kerstvakantie wordt er overigens geen spreekuur in Meppel gehouden.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙