lokaal netwerk Zuid West Drenthe feit

Leden van Bondgenoten, Bouwbond en Abvakabo hebben tijdens een vergadering in september besloten om gezamenlijk een aanvraag in te dienen als coördinatiegroep van het lokaal netwerk Zuidwest Drenthe. Op de oprichtingsvergadering waren ook een aantal leden van KIEM present. Deze grafische bond treedt naar verwachting in oktober toe tot de vernieuwde FNV. Met de aanvraag is de oprichting van het FNV lokaal netwerk in de gemeenten Meppel, De Wolden en Westerveld een feit. Na een toelichting door de vakbondsbestuurders Alje Stuivenberg en Betty van Oortmarssen stemden de aanwezige 20 kaderleden van de diverse FNV-bonden in met de oprichting. Het netwerk heeft inmiddels een aantal werkgroepen ingericht die actief gaan worden in de gemeenten in Zuid West Drenthe. Aandachtspunten zijn de invulling van de WMO, jeugdzorg en participatiewet. Verder is een jaarwerkplan opgesteld en is het (voorlopige) dagelijkse bestuur gekozen. Het Lokaal Netwerk vergadert in Ons Huis, Kleine Oever 2 te Meppel.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙