belastingvoordeel vakbondscontributie 2015

In de afgelopen jaren heeft u een brief ontvangen van Abvakabo waarin de bond verklaarde dat u lid was en contributie heeft betaald over het afgelopen jaar. Door de verklaring in te leveren bij uw werkgever werd de contributie als belastingvoordeel verwerkt in de loonbetaling. Dit jaar moet u via de site van FNV de verklaring zelf aanvragen of downloaden. Via de volgende link is dit mogelijk: aanvraag.  
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙