terugblik jaarvergadering 2015

Op 28 april 2015 heeft de afdeling haar jaarvergadering gehouden. In schouwburg Ogterop waren dit keer ongeveer 40 belangstellenden aanwezig. Na de opening door voorzitter Jan Gelderloos werd gestart met het statutaire deel van de jaarvergadering, de terugblik en verantwoording van het afgelopen verenigingsjaar. De secretaris gaf een toelichting op het jaarverslag en beantwoordde een aantal vragen. Daarna werd door de penningmeester ingegaan op de rekening 2014 en begroting 2015. Via de link kunt u de gecorrigeerde gegevens vinden. De kascontrolecommissie gaf daarna aan de stukken te hebben beoordeeld, zij constateerde dat de weergave juist was, waarna de vergadering besloot decharge te verlenen.      

 

Tijdens de pauze werd een hapje en drankje geserveerd en vond de gebruikelijke verloting plaats. Het deel van de avond na de pauze werd dit keer volledig besteed aan het oprichten van een lokaal netwerk. Het bestuur van de afdeling wil samen met kaderleden van andere bonden een lokaal netwerk Meppel e.o. oprichten. Inmiddels heeft het afdelingsbestuur al diverse voorbereidingen getroffen. Vakbondsbestuurder, de heer Thomas van Duin, informeerde de aanwezigen over de verdere stappen die hiervoor moeten worden genomen.  Tegen 22.30 uur werd de avond door de voorzitter afgesloten. Hij dankte de aanwezigen en de heer Van Duin voor de belangstelling en inzet.

 

 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙