vakbondshuis in Meppel

Abvakabo Zuidwest Drenthe - Noordwest Overijssel wil een vakbondshuis in Meppel. Na de omvorming van de afdelingen van Abvakabo, Bouwbond, Bondgenoten en Kiem naar FNV netwerken verdwijnen de huidige afdelingskantoren. In ca. 35 plaatsen in Nederland wordt een vakbondshuis opgericht, het vakbondshuis krijgt een functie als ontmoetingsplek en ondersteuningslocatie voor de lokale netwerken van FNV in de regio.

Volgens het algemeen bestuur van de afdeling van Abvakabo is het logisch om het vakbondshuis in Meppel te vestigen. In Meppel worden al vele jaren diverse activiteiten georganiseerd zoals: het ledenspreekuur, jaarvergadering, jubilarissendag en themabijeenkomsten. Verder vindt de regionale training voor de invullers van de Belastingservice en uiteraard de Belastingservice zelf plaats in Meppel. Meppel is bovendien van oudsher een plaats met een vakbondstraditie (grafische bedrijven, een ziekenhuis, SW bedrijf, diverse overheden, enz).

Tijdens een bijeenkomst in Rogat bleek dat er een keuze moet worden gemaakt voor een vakbondshuis in Meppel of in Hoogeveen. Volgens de afdeling is maar een juiste keuze mogelijk: Meppel. Op 10 april a.s. neemt het FNV ledenparlement een besluit.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙