bijzondere jaarvergadering 28 april 2015

De afdelingen van Abvakabo worden dit jaar opgeheven. Abvakabo afdeling Zuidwest Drenthe-Noordwest Overijssel wil samen met andere FNV-afdelingen verder en een lokaal FNV Netwerk Meppel e.o. gaan vormen. Inmiddels wordt samengewerkt met kaderleden van Bondgenoten en de Bouwbond. Plan is tijdens de jaarvergadering op 28 april de Abvakabo afdeling op te heffen en gelijkertijd een FNV lokaal netwerk Meppel e.o op te richten.  Naast de opheffing en de oprichting zijn sprekers uitgenodigd over de 3 decentralisaties (ondersteuning, jeugd en participatie). Noteer 28 april schouwburg Ogterop Meppel aanvang 20.00 uur.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙