weer spreekuur in Steenwijk

Door omstandigheden is het spreekuur van de afdeling in Steenwijk enige tijd niet gehouden. Gelukkig is dit nu weer mogelijk. Iedere 2e en 4e donderdagavond van de maand kunt u weer terecht met uw vragen over uw rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, uitkering, samenloop van loon en uitkering en het zoeken naar werk en pensioen. Het spreekuur wordt gehouden van 20.00 tot 21.00 uur in het Scheenstrahuis, adres Gasthuisstraat 30, 8331 JP, Steenwijk. Telefoon 06 407 836 71 (consulent de heer E. Dufour).
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙