opbouw FNV netwerken

Nadat Abvakabo en verschillende andere FNV-bonden per 1-1-2015 zijn gefuseerd tot één FNV worden in de komende maanden de verbanden tussen de afdelingen en kaderleden opgezet. Plan is om voor 2016 de afdelingen van de FNV Bouwbond, Bondgenoten, Kiem en Abvakabo in elkaar te integreren. Daarnaast worden de vestigingslokaties van de vakbondshuizen (afdelingskantoren) bepaald. Het bestuur van de Abvakabo afdeling Zuidwest Drenthe / Noordwest Overijssel wil samen met de kaderleden van andere FNV-bonden een lokaal FNV netwerk Meppel e.o. gaan oprichten.

 

 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙