arbeidsvoorwaardenbijeenkomst 2015

Ledenraadpleging arbeidsvoorwaarden 2015

De afdeling Zuidwest Drenthe heeft op 12 november een kaderledenbijeenkomst georganiseerd  in Meppel over de arbeidsvoorwaarden 2015 die door de FNV worden ingebracht in de diverse sectoren. Mevrouw Debby Doornbos (bestuurder Abvakabo) ging in op de uitgangspunten en achtergronden van de inzet. De ongeveer 20 aanwezige leden stelden tijdens de presentatie vragen en regelmatig vond er discussie plaats. FNV stelt voor uit te gaan van 3% loonsverhoging, met een voorkeur voor centen in plaats van procenten. Bij een volledige inzet op centen bedraagt de looneis 900 euro per jaar. Waarschijnlijk wordt echter gekozen voor een mix van centen en procenten. per sector wordt dit nader vastgesteld,. Verder wordt door de FNV ingezet op de volgende speerpunten: gewoon goed werk, 3 jaar ww en het terugdringen van de flexibele schillen.

De aanwezige leden stemden in met de inzet, de vertegenwoordiger van de afdeling in Bondsraad neemt het afdelingsstandpunt mee naar de komende bespreking van de arbeidsvoorwaarden.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙