gevolgen decentralisaties naar gemeenten

De regering heeft besloten dat gemeenten per 1-1-2015 nieuwe taken krijgen. Taken op het gebied van jeugd, zorg en inkomen. Veel leden van Abvakabo zijn werkzaam in deze taken. De leden maken zich ongerust, de regering bezuinigt fors bij de overdracht van de taken. Minder geld voor de gemeenten om de taken uit voeren.

De clienten en medewerkers in de sociale werkvoorziening, zorg en inkomen zijn de klos. Daarnaast ontstaat bij gemeenten een enorme werkdruk. Veel gemeenten denken dat het huidige personeel de extra taken er wel even bij kan doen.

De gedecentraliseerde taken moeten concurreren met lantaarnpalen en straatstenen. Abvakabo wil via de lokale politiek aandacht vragen voor de decentralisaties. U kunt hierin ook actief zijn bij uw gemeente. De afdeling Zuidwest Drenthe / Noordwest Overijssel hoort dan graag van u. Stuur een mail naar de afdeling via deze link. 


Reactie van de ambtenarenbonden Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak op de de enquête van Binnenlands Bestuur, in samenwerking met het NCRV-programma Altijd Wat, over de drie decentralisaties.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙