arbeidsvoorwaardenbijeenkomst 12/11/14

De afdeling organiseert op 12 november om 20.00 uur een arbeidsvoorwaardenbijeenkomst in FNV gebouw Ons Huis te Meppel. Mevrouw R. van Kampen (regiobestuurder) informeert de aanwezige leden over de ontwikkelingen van de prijzen en inkomens in het afgelopen jaar. Ook wordt ingegaan op de invulling van de afspraken tussen werkgevers en werknemers.

Daarna worden de gevolgen en de gewenste reparaties van de koopkracht en sociale zekerheid in beeld gebracht. Aan de leden wordt gevraagd de vertegenwoordigers in de Bondsraad  een stemadvies mee te geven. Het FNV gebouw vindt u in Meppel op het adres Kleine Oever 2.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙