fusie voorlopig uitgesteld

De fusie van diverse FNV-bonden is voorlopig uitgesteld. Tijdens de stemming van FNV-Bondgenoten werd niet de vereiste 2/3 meerderheid behaald. Al eerder stemden andere FNV-bonden wel in met de fusie. Zonder de deelname van Bondgenoten gaat de fusie niet door. Door in november opnieuw een stemming bij Bondgenoten te organiseren wordt getracht dan wel voldoende de vereiste 2/3 meerderheid te behalen.

In de gefuseerde FNV vervallen de huidige structuren van de bonden. Dit wordt opnieuw ingevuld via nieuwe netwerken, een ledenparlement, reglementen, enz, Nog onduidelijk is waar de afdelingen (netwerken) van de bonden een kantoor (vakbondshuis) gaan krijgen. Voorlopig is de vorming van de nieuwe FNV gestaakt, indien de nieuwe stemming bij Bondgenoten een meerderheid voor de fusie oplevert wordt dit weer opgepakt..
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙