vergadering algemeen bestuur 17 december 2007


 Het bestuur van de afdeling heeft op maandagavond 17 december 2007 vergadert. Het Algemeen Bestuur was tijdens deze vergadering voltallig aanwezig. De vergadering vond plaats in FNV-gebouw Ons Huis te Meppel.Belangrijkste thema's tijdens de vergadering waren: terugkoppeling vanuit de Bondsraad en de evaluatie van het Busproject Noord.
  • Bondsraad: 2 leden van de afdeling waren aanwezig op deze vergadering. Ondermeer werd gesproken over  de begroting 2008. De Bondsraad is niet accoord gegaan met het voorstel van het Bondsbestuur. Een aantal zaken is daarom aangepast. Voor de afdeling is met name het instanthouden van de afdracht op het huidige niveau van belang. Door het Bondsbestuur werd voorgesteld de afdracht met 40% te verlagen. Naar de mening van de vereniging (de Bondsraad) heeft dit teveel gevolgen voor de activiteiten van de afdelingen.
  • Evaluatie busproject: de afdeling heeft inmiddels 2 jaar meegedaan met een activiteit vanuit regio Noord ''busproject'. Intentie van de het project is om activiteiten dichtbij de leden te organiseren. Tijdens de vergadering is het effect geevalueerd. De inzet van de bus werd positief ervaren, wel zijn er enkele verbeterpunten. Van de overige activiteiten die in het kader van het project zijn georganiseerd  (bijeenkomsten in Groningen) is door de flinke reistijd tussen de afdeling en Groningen weinig gemerkt......
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙